Zgłoszenie udziału w szkoleniu

 

Opłata rejestracyjna:

 
Uczestnik

do 31.01.2018r.

01-20.02.2018

Lekarz

350 zł 450 zł
Lekarz w trakcie specjalizacji        250 zł 350 zł

Fizjoterapeuta

250 zł 350 zł

Student

150 zł 250 zł

 

 

 
Dane płatnika*

 

(wypełnić tylko w przypadku firmy)

 
Forma płatności*
 
 
 
Akceptacja*