Stopa: Zespół kanału stępu (neuropatia nerwu piszczelowego tylnego)

Rejestracja na wizytę lekarską

Polega na ucisku nerwu piszczelowego lub jego odgałęzień w kanale kostno-włóknistym stępu, w którym przebiega nerw. Objawami są dolegliwości bólowe stopy (większe po wysiłku) oraz rozlane palenie i pieczenie. Leczenie zachowawcze polega na stosowaniu farmakoterapii przeciwzapalnej, fizykoterapii oraz ortez odciążających. W przypadku braku powodzenia wskazane jest leczenie operacyjne z odbarczeniem nerwu- przecięcie tkanek włóknistych uciskających nerw w kanale stępu. Wykonanie zabiegu operacyjnego nie wymaga długiego okresu unieruchomienia.

Zespół kanału stępu

Zespół kanału stępu