Staw biodrowy - anatomia i funkcja: USG stawu biodrowego

Rejestracja na wizytę lekarską

Rozwojowa dysplazja stawów biodrowych jest spowodowana nieprawidłowościami wykształcania stropu panewki, co wpływa na nieprawidłowe ustawienie głowy kości udowej i jej stopniowe przemieszczanie – zwichanie poza panewkę. Początek zmian ma miejsce w życiu płodowym i dalej postępuje po urodzeniu dziecka. W celu przeprowadzenia szybkiej, dokładnej, powtarzalnej i bezpiecznej diagnostyki tej jednostki chorobowej wprowadzono badanie usg. Pozwala ono na rozpoznanie nieprawidłowości stawu biodrowego, rozpoczęcie leczenia i monitorowania postępu w uzyskiwaniu prawidłowego kształtu anatomicznego stawu. Pierwsze badanie usg stawu biodrowego powinno być przeprowadzone w pierwszych dniach po urodzeniu dziecka, a następnie powtórzone w 12-13 tygodniu życia. W trakcie wizyty, jeżeli zachodzi taka konieczność, lekarz może zlecić dodatkowe badania w celu monitorowania prawidłowego rozwoju panewki. Wczesne wykrycie nieprawidłowości stawu pozwala na całkowite wyleczenie i prawidłową funkcje stawu biodrowego w późniejszym życiu.

Istnieje możliwość wykonania takiego badania w naszym ośrodku.