Endoproteza stawu biodrowego: Totalna endoproteza - materiały i fiksacja

Rejestracja na wizytę lekarską

Techniki operacyjne, rodzaje implantów oraz ich wytrzymałość ulegają od lat 60 ubiegłego stulecia stałemu rozwojowi i unowocześnianiu. Wskazania do tego zabiegu są coraz częstsze, a wyniki coraz lepsze. Obecnie jest to rutynowa operacja przeprowadzana  w oddziałach ortopedycznych (w Europie wykonuje się 400 000 zabiegów tego typu w ciągu roku).

Proteza stawu biodrowego jest wzorowana na anatomicznym stawie biodrowym, składa się z panewki, trzpienia oraz głowy. Planowanie przedoperacyjne na radiogramach określa wielkość protezy i rodzaj mocowania w kości. Przy implantacji mamy do wyboru trzy techniki mocowania implantów:

  1. Bezcementowa endoproteza – trzpień i panewka osadzanne są w kości metodą pressfitową, tzn.  bezpośrednio dopasowywanie i wprasowanie w kość.
  2. Cementowa endoproteza – panewka oraz trzpień są mocowane do kości z użyciem szybko wiążącego cementu kostnego(tzw. klej kostny) mogącego dodatkowo zawierać antybiotyk.
  3. Hybrydowa endoproteza – panewka jest bezcementowa, trzpień mocowany przy użyciu cementu kostnego lub odwrotnie – w zależności od warunków anatomicznych biodra.

W protezach cementowych panewka jest zbudowana z polietylenu natomiast trzpień ze stopu chromu, kobaltu i niklu. W przypadku bezcementowych protez składnikiem jest tytan, na powierzchni którego znajduje się specjalna mikroporowata struktura, która pozwala na wrośnięcie i integrację protezy z kością. Połączenie dwóch elementów protezy występuje dzięki sztucznej główce. Możliwe są różne połączenia pomiędzy panewką oraz sztuczną głową: polietylen/metal, polietylen/ceramika, ceramika/ceramika lub kombinacja metal/metal. Dzięki rozwojowi technologicznemu nowe połączenia zmniejszają siły tarcia, optymalizują wielkość elementów protezy oraz pozwalają na coraz dłuższe używanie protez bez uszkodzenia współpracujących powierzchni.

Proteza biodra.jpgMaterialy proteza biodra.jpg

Więcej o technologii Verilast: www.pacjent-info.pl/index.php?action=verilast