Stopa: Skręcenie stawu skokowego

Rejestracja na wizytę lekarską

Staw skokowy jest najczęstszym miejscem, które ulega uszkodzeniom podczas aktywności sportowej. Staw skokowy to staw zawiasowy, w skład którego wchodzą:

 • dystalne końce kości piszczelowej i strzałkowej kość skokowa,
 • otaczająca je torebka stawowa
 • stabilizujące staw więzadła orz więzozrost piszczelowo-strzałkowy.

  Anatomia stawu skokowego

Anatomia stawu skokowego

Najczęstszymi uszkodzeniami stawu skokowego są skręcenia. Zaliczają się do grupy uszkodzeń niemych radiologicznie (niewidocznych na zdjęciach). Uraz najczęściej dotyczy torebki, więzadeł stabilizujących staw oraz rzadziej więzozrostu piszczelowo strzałkowego. Najczęściej dochodzi do uszkodzenia więzadła strzałkowo-skokowego i strzałkowo-piętowego. Zazwyczaj są to uszkodzenia lekkie związane z naciągnięciem lub niewielkiego stopnia naderwaniem. Wymagają leczenia zachowawczego – czasowego odciążania, intensywnego schładzania, rzadziej unieruchomienia (obecnie skracanego jedynie do kilku dni). Po urazie stawu skokowego bardzo ważną role pełni rehabilitacja, a zwłaszcza rehabilitacja proprioceptywna – powrót prawidłowego odbioru i przekazywania bodźców decydujących o prawidłowej stabilności stawu. Istotnymi badaniami w urazie skrętnym stawu skokowego są: badanie stawu skokowego z uwzględnieniem testów stabilności (badanie najważniejsze w pierwszych godzinach po urazie), badanie radiologiczne oraz w przypadku wątpliwości badanie usg.

Skręcenie stawu skokowego

Skręcenie stawu skokowego

Dłużej utrzymujące się dolegliwości bólowe po urazie skrętnym stawu skokowego:

 • zwłókniały krwiak wewnątrzstawowy
 • niewygojone uszkodzenie więzadeł strzałkowych bez objawów funkcjonalnej niestabilności
 • niestabilność stawu w wyniku uszkodzenia więzadeł strzałkowych
 • złamanie szczytu kostki przyśrodkowej
 • złamanie chrzęstno-kostne
 • konflikt tkanek miękkich