Prof. dr hab. n. med Przemysław Jałowiecki

WYKSZTAŁCENIE

1979 - Dyplom: lekarz medycyny z wyróżnieniem

1981 r. – specjalizacja I stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii

1987 r. – specjalizacja II stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii

1993 r. – doktor nauk medycznych

(Śląska Akademia Medyczna, Wydział Lekarski w Katowicach, na podstawie rozprawy: „Wartość prognostyczna niektórych czynników diagnostycznych i metod terapeutycznych u chorych z ciężkimi zaburzeniami przytomności”)

2001 r. – doktor habilitowany nauk medycznych

(Śląska Akademia Medyczna, Wydział Lekarski w Katowicach, na podstawie całokształtu dorobku naukowego oraz rozprawy: „Aktualny stan bezpieczeństwa znieczulenia w Polsce”)

2003 r. – tytuł specjalisty z zakresu medycyny ratunkowej      

22 październik 2007 r. – tytuł naukowy profesora nauk medycznych

 

PODSUMOWANIE ZAWODOWE:

Od X. 1993 r. do nadal - Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląskiej Akademii Medycznej.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu

od XI. 2002 r. do nadal – Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

od VI. 2001 r. do nadal – kierownik Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (od X.2000 – VI.2001 – p.o. kierownika)

od II. 2003 r. do nadal –  kierownik Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

1998-2004 r. kierownik Centralnego Traktu Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5

1983-1986 r. lekarz anestezjolog w szpitalach wielospecjalistycznych w Ain M’Lila i Tebessa (Algieria)

1979 r. - 2002 r. – Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej

 

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH:

 1. Polskie Towarzystwo Lekarskie – członek (od 1980 r.)
 2. Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) (od 1980 r.)
  • 1989-1995 – sekretarz Oddziału Śląskiego PTAiIT
  • 1994-1996 – skarbnik Komitetu Organizacyjnego XII Zjazdu PTAiIT
  • 1996-1999 – skarbnik Zarządu Głównego PTAiIT
  • 1999-2005 – członek Zarządu Głównego PTAiIT
  2001 -2006 – wiceprezes Oddziału Śląskiego PTAiIT
 3. European Society of Anaesthesiologists – active member (od 1997 r.)
 4. Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej (od 2002 r.)
 5. The European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy (od 2005 r.)

STAŻE I SZKOLENIA

 1. 1977 r. (1 miesiąc) – Klinika Kardiologii, Koszyce (Czechosłowacja)
 2. 1978 r. (1 miesiąc) – Klinika Chirurgii CHUV w Lozannie (Szwajcaria)
 3. 1979 r. (1 miesiąc) – Klinika Chirurgii CHUV w Lozannie (Szwajcaria)
 4. 1987 r. (3 dni) – 3-D Transcranial Doppler Scanning International Worshop,  Department of Neurology, Friedrich Wilhelms Universität, Bonn (Niemcy)
 5. 1993 r. (7 dni) – Szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego, Protaras (Cypr)
 6. 1994 r. (8 dni) – Specjalistyczne Sympozjum Naukowe „Standard bezpieczeństwa w znieczuleniu”. Cala Blava, Mallorca (Hiszpania) /zaproszony wykładowca

Organizator i Kierownik kursów ortopedycznych dla lekarzy ortopedów, lekarzy rodzinnych, lekarzy reumatologów.

 

DOROBEK NAUKOWY:

 • autor i współautor 91 prac oryginalnych opublikowanych w recenzowanych krajowych (71) i zagranicznych (8) czasopismach naukowych oraz w materiałach zjazdowych krajowych (9) i zagranicznych (3) wydanych w formie książkowej
 • autor i współautor 6 pozycji książkowych oraz 10 rozdziałów w monografiach, współautor tłumaczenia 1 książki, współredaktor 1 pracy zbiorowej
 • autor i współautor 57 doniesień zjazdowych przedstawianych na kongresach i sympozjach krajowych (23), zagranicznych (11) oraz o zasięgu międzynarodowym (23)
 • współautor 1 wniosku patentowego
 • autor 21 artykułów o charakterze popularnonaukowym
 • promotor 6 zakończonych i 2 wszczętych przewodów doktorskich oraz 2 prac magisterskich
 • recenzent 1 rozprawy habilitacyjnej oraz 12 rozpraw doktorskich
 • recenzent 2 wniosków dorobku naukowego w związku z postępowaniem w sprawie     nadania tytułu naukowego profesora nauk medycznych.