Ręka: Palec trzaskający / przeskakujący

Rejestracja na wizytę lekarską

Choroba polega na zaburzeniu płynności ruchów czynnego zginania i prostowania palca. Po wykonaniu pewnego zakresu ruchu palec zostaje zablokowany i aby kontynuować ruch, pacjent musi pokonać opór. W tym momencie słyszalny jest trzask, połączony niekiedy z bólem, następnie ruch może być kontynuowany bez przeszkód.

Choroba najczęściej dotyczy kciuka, rzadziej palca II i III. Duży odsetek pacjentów stanowią kobiety ok. 50 roku życia. Do blokowania ruchu palca dochodzi z powodu zakleszczenia pogrubiałego ścięgna zginacza palca u wejścia do pochewki ścięgnistej. W niektórych przypadkach może dojść do zupełnego blokowania palca w zgięciu lub wyproście.

Choroba rozpoczyna się często pojawieniem się tkliwego guzka u podstawy palca, po stronie dłoniowej (zwyrodniale zmienione ścięgno). W początkowej fazie choroby, gdy nie ma objawów zatrzymania ruchu, można podjąć próbę leczenia zachowawczego, jednak najczęściej stosuje się leczenie operacyjne. Zabieg operacyjny polega na przecięciu troczka na długości potrzebnej do swobodnego poruszania się pogrubiałego ścięgna.

Palec trzaskający / przeskakujący

Palec trzaskający / przeskakujący