Oferta

Dział Rehabilitacji oferuje Państwu następujące usługi:

 1. Usprawnianie po urazach i po zabiegach ortopedycznych.
 2. Usprawnianie po zabiegach endoprotezoplastyki stawów kończyn dolnych i górnych.
 3. Leczenie ostrych i przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa.
 4. Usprawnianie w świeżych i przewlekłych urazach tkanek miękkich.
 5. Specyficzna Sportowa Rehabilitacja
 6. Korekcja wad postawy.
 7. Kompleksowe, trójwymiarowe leczenie zachowawcze skolioz za pomocą metod DoboMed, PNF, ćwiczeń asymetrycznych oraz metod rozluźniania mięśniowo-powięziowego.
 8. Usprawnianie w chorobach narządu ruchu, np.: aseptyczne martwice nasad kości udowej, piszczelowej, piętowej i trzonów kręgów – Schoermann.
 9. Usprawnianie w chorobach reumatycznych.
 10. Usprawnianie przy zmianach zwyrodnieniowych narządów ruchu.
 11. Usprawnianie w uszkodzeniach nerwów obwodowych.
 12. Badanie podoskopowe stóp i aplikacja indywidualnie dobranych wkładek Formthotics oraz IGLI
 13. Pobyt rehabilitacyjny z kompleksową opieką rehabilitacyjną oraz medyczną.
 14. Pakiety rehabilitacyjne z przygotowaniem motorycznym w różnych dyscyplinach sportowych, tj. narciarstwo, biegi, tenis, kolarstwo.
 15. Ocena funkcjonalna FMS pod kątem różnych dyscyplin sportowych (Functional Movement Screen – ocena ryzyka wystąpienia urazu lub przeciążenia).
 16. Diagnostyka Funkcjonalna (Badanie Funkcjonalne) składająca się z:
  - badanie na fotelu izokinetycznym,
  - badanie na platformie stabilometrycznej,                                                                                                                                                                    - badanie FMS,
  - badanie tasm mięśniowo-powięziowych w systemie Neurac.

Usługi w dziale rehabilitacji realizowane w formie następujacych usług lub pakietów:

 • Rehabilitacja (2h)
 • Rehabilitacja (1,5h
 • Rehabilitacja (1h)                                                                                         
 • Rehabilitacja neurologiczna (1h)                                                                 
 • Rehabilitacja dzieci (45min.-1 h)                                                                 
 • Konsultacja Rehabilitacyjna                                                             
 • Masaż częściowy                                                                                         
 • Masaż całościowy                                                                                        
 • Fizykoterapia- jednorazowo (3 zabiegi)                                                       
 • Techniki na tkankach miękkich-taping                                                                    
 • Terapia Exogen-em                                                                                                 
 • Pobyt rehabilitacyjny 6 dniowy                                                                   
 • Pobyt rehabilitacyjny 12 dniowy                                                                 
 • Badanie Funkcjonalne                                              
 • Ocena FMS                                                                          
 • Pakiet Rekonstrukcja 21x2h                                                            
 • Pakiet Artroskopia 11x2h                                                                             
 • Pakiet fizjoterapia 1,5h 10x1,5h                                                                  
 • Trening Funkcjonalny 10x1h                                                           
 • Pakiet terapia dziecięca i wad postawy (11X45 min.-1h)                            
 • Pakiet Fala Uderzeniowa 4x                                                            
 • Pakiet Fala Uderzeniowa z TM 4x                                                              
 • Pakiet Fizykoterapia 12x                                                                             
 • Pakiet Badanie i Profilaktyka dla dużych grup (min. 10 osób)                                            
 • Badanie funkcjonalne z 1 treningiem korekcyjnym                         
 • Badanie funkcjonalne z 3 treningami korekcyjnymi            
 • Pakiet Młody Sportowiec (<18 r.ż.) 10 x 1h                                    
 • Pakiet fizjoterapia neurologiczna 11 x 1h                             
 • Pakiet terapia manualna 11 x 1h                                                                  
 • Badanie i przygotowanie wkładek ortopedycznych                         
 • Badanie i przygotowanie wkładek ortopedycznych dla dzieci                    
 • Badanie i przygotowanie wkładek ortopedycznych wizytowe                    
 • Badanie i przygotowanie wkładek ortopedycznych IGLI                
 • Badanie i przygotowanie wkładek ortopedycznych IGLI sportowe