Mc’Kenzie

To metoda fizjoterapeutyczna stworzona przez Robina McKenziego. Polega na diagnozowaniu i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn. Opiera się o znajomość wzorców bólowych oraz analizę zachowania się bólu, zarówno w szczegółowym wywiadzie jak i badaniu przedmiotowym.

Autor metody opracował program postępowania leczniczego, w którym oprócz technik wykorzystywanych przez terapeutę, istotne znaczenie ma ruch pacjenta, ćwiczenia i autoterapia w domu. Dużą wagę przykłada się do edukacji i profilaktyki, które chronią kręgosłup przed kolejnymi urazami i przeciążeniami. Zaburzenia kręgosłupa dzieli się na trzy grupy, uwzględniając przyczynę i stopień zmian zwyrodnieniowych w obszarze kręgosłupa i głównych stawów .

Są to:

  1. Zespół posturalny.
  2. Zespół dysfunkcyjny.
  3. Zespół strukturalny.