Juliusz Dec, M.D., PhD

Orthopaedics and Traumatology Specialist

 

EDUCATION:

2003 - PhD title with the thesis "Evaluation of clinical tails, arthrometric assessment and nuclear magnetic resonance imaging in the anterior instability of the knee"

1998 - Second-degree specialisation in orthopaedics and traumatology

1993 - First-degree specialisation in orthopaedics and traumatology

1990 - M.D. Studies graduate, Department of Medicine, Medical University of Silesia in Katowice.

 

SUMMARY OF WORK:

2002-present - Klinika Chirurgii Endoskopowej SP. z o.o. (Sports Clinic)

1994 - 2006 - Department of Orthopaedics Assistant, Medical University of Silesia

1994 - Assistant to Physical Education Academy in Katowice

1990 - 1994 Trauma and Orthopaedic Department Assistant, Hospital No. 8 in Katowice.

 

ORGANISATION MEMBERSHIP:

 1. Polish Society of Orthopaedics and Traumatology
 2. Polish Society of Sports Traumatology
 3. International Society of Knee Arthroscopy and Sports Medicine
 4. Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Knee Surgery and Sports Traumatology.

 

SELECTED TRAINING AND COURSES

 1. 2010 - South Californian Ortopedic Institute - Improving the techniques for ankle, shoulder and hip arthroscopy - Los Angeles
 2. 2007 - Knee arthroplasty, early intervention - Munster
 3. 2006 - MIS hip arthroplasty - Barcelona
 4. 2005 - MIS knee arthroplasty - Utrecht
 5. 2003, 2004 - a number of national courses and trainings in knee, shoulder surgery and arthroscopic surgery.
 6. 2004 - Valdoltra Orthopaedic Hospital, training course on knee and shoulder surgery, Slovenia.
 7. 2001 - Knee arthroplasty training, Brno - Czech Republic
 8. 1991, 2000 - Royal Saskachewan University Hospital, Saskatoon, internship training in an orthopaedics ward, Canada.

Organiser and Manager of courses for orthopaedic surgeons, family doctors, rheumatologists, paediatricians.

 

SELECTED WORKS:

 1.  T. S. Gaździk, A. Wysocka, M. Marek, J. Dec, M. Jędrysik, H. Noga, H. Bursig, S. Dyląg: Dalsze spostrzeżenia nad wykorzystaniem autologicznych chondrocytów w leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej stawu kolanowego. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2 /2011 ("Further observations on the use of autologous chondrocytes in treating articular cartilage defects of the knee.")
 2. Dec J., Gaździk T. Sz. Jędrysik M.: Zastosowanie więzadłowych przeszczepów alogenicznych w rekonstrukcjach rewizyjnych i naprawach wielowięzadłowych stawu kolanowego ("The use of allografts in ligament reconstruction and multi-bundle knee repair.").
  Artroskopia i Chirurgia Stawów 2005 T.1 nr 2 s.36-48. 
 3. Dec J., Gaździk T. Sz., Bożek M.: Artroskopia stawu ramiennego – nowe możliwości.("Arthroscopy of the shoulder - new opportunities.")
  Artroskopia i Chirurgia Stawów 2005 T.1 nr 1 s.34-44.
 4. Dec J., Gaździk T. Sz., Bożek M.
  Artroskopia stawu ramiennego - nowe możliwości.
  Shoulder arthroscopy - new possibilities.
  Artroskopia Chirurgii Stawów/J.Arthrosc.Joint Surg. 2005 Vol.1 No.1 s.34-44.
 5. Jaworski J. M, Gaździk T. S., Kaleta M., Dec J., Godula Ryszard:
  Leczenie złamań krętarzowych kości udowej - DHS czy gwóźdź Gamma? - doświadczenia własne.("Treatment of trochanteric fractures of the femur - DHS or Gamma nails? - Our own experiences.")
  Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2003 Vol.5 nr 1 s.53-59.
 6. Dec J., Gaździk T. S., Dyląg S., Bursig H.: Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego przy użyciu głęboko mrożonego przeszczepu alogenicznego. Konferencja Jubileuszowa 40 lat Bankowania Tkanek i Sterylizacji radiacyjnej w Polsce. Przeszczep w walce z kalectwem, 22-23 Maja 2003, Warszawa. ("Anterior cruciate ligament reconstruction using a frozen allograft", "Transplantation in the fight against disability")
 7. Gaździk T. S., Wójcik B., Niedźwiedzki Ł., Dec J.: Wymiana aseptycznie obluzowanych panewek cementowych stawu biodrowego.("Replacing aseptically loose cemented acetabulars in the hip.")
  Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2002 T.67 z.2 s.137-142.
 8. Dec J., Bożek M., Gaździk T.Sz.:
  Ocena wyników leczenia złamań okolicy krętarzowej kości udowej sposobem DHS - dalsze spostrzeżenia. ("Evaluation of treatment results: fractures of the femoral trochanteric region using DHS - further observations.")
  W: 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Bydgoszcz 18-21.09.2002,
  s.133-135.
 9. Dec J.: Zastosowanie więzadłowych przeszczepów allogenicznych w chirurgii urazowej i ortopedycznej. "The use of allografts in ligament trauma and orthopaedic surgery.")
  Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2001 R.3 nr 3
  s.382-384.
 10. Dec J., Gaździk T. Sz., Wójcik B.:
  Leczenie złamań przezkrętarzowych kości udowej z użyciem śrubopłytki ześlizgowej (DHS). ("Treatment of trochanteric fractures of the femur using DHS")
   Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2001 T.66 z.2 s.167-171.
 11. Dec J., Gaździk T. Sz.: Anterior cruciate ligament reconstruction by bone-patellar tendon – bone deep frozen allografts. 5th Congress of the European Federation of  National Associations of Orthopaedics and Traumatology. June 3-7, 2001
  EFORT, Rhodes-Greece.
 12. Kusz D., Kaleta M., Wójcik K., Dec J.
  Densytometryczna ocena kostnych zmian okołopanewkowych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego typu Parhofera-Moncha. ("Densitometric evaluation of acetabular bone changes after total hip replacement - type Parhofera Monch.")
   Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1999 T.64 z.2 s.201-208.
 13. Kusz D., Gaździk T. Sz., Wójcik K., Małecki P., Dec J.:
  Biomechaniczne uwarunkowania totalnych alloplastyk stawu biodrowego. ("Total hip replacement biomechanical factors")
  Kwartalnik Ortopedyczny 1998 Nr 4 z.32 s.335-339.
 14. Dec J., Tokarowski A., Kusz D.:
  Artroskopowa diagnostyka i leczenie zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. ("Arthroscopic diagnosis and treatment of knee osteoarthritis")
   Chirurgia NarządówRuchu i Ortopedia Polska 1998 T.63 supl.1: 32 Zjazd PTOiTr: Leczenie zachowawcze i operacyjne choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, Łódź 24-26.09.1998, s.377-382.
 15. Nowak R., Tokarowski A., Dec J., Wójcik K., Wojciechowski P.: Patomechanika deformacji kręgosłupa i klatki piersiowej w skoliozie idiopatycznej. ("Pathomechanics of spinal deformity and thoracic idiopathic scoliosis")
  Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1997 T.62 z.3 s.211-217.
 16. Nowak R., Mrozek S., Tokarowski A., Dec J. , Milka S. , Służałek M., Jurkiewicz A., Pióro A.:
  Zastosowanie metody TRISS do oceny wyników leczenia chorych urazowych. Chirurgia Narządu Ruchu Ortopedia Polska 1996 T.61 supl.2: Pamiętnik 31 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lublin 19-21.09.1996 r. s.159-165. ("Application of the TRISS method to evaluate the treatment of trauma patients")
 17. Dec J. , Tokarowski A., Nowak R., Bożek M., Skaba T. , Kusz D.:
  Wielospecjalistyczne leczenie urazów wielonarządowych. (Aut.:) Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska 1996 T.61 supl.2: Pamiętnik 31 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lublin 19-21.09.1996 r. s.63-66. ("Multidisciplinary treatment of multiple organ injuries.)
 18. Nowak R., Tokarowski A., Pasierbek M. , Dec J. , Milka S.: Ocena wczesnych wyników leczenia operacyjnego skolioz idiopatycznych przy użyciu instrumentarium DERO. "Assessment of the early results of surgical treatment of idiopathic scoliosis using DERO instruments.")
  W: Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa. Red. D. ZARZYCKI, L.CIUPIK. Zielona Góra: LfC Polska Grupa DERO 1995 s.83-91.
 19. Konik H., Katra M., Dec J.: Wyniki leczenia operacyjnego Epicondylitis humeri. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1994, LIX, supl. 3, 648-649. ("Results of Epicondylitis humeri surgical treatment")
 20. Katra M., Konik H., Dec J.: Artroskopowe przecięcie troczka bocznego rzepki. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, LIX, supl. 3, 163-165. ("Arthroscopic lateral patellar retinaculum cut.")

 

OTHER:

Author and co-author of the following research projects:

 1. NN-2-188/99 (own work) „Zastosowanie przeszczepów allogenicznych i syntetycznych w rekonstrukcjach więzadeł kolana.” (“The use of allo- and synthetic grafts in knee ligament reconstruction”)

 2. NN-4-186/00 (statutory work) „Zastosowanie przeszczepów allogenicznych i syntetycznych w rekonstrukcjach więzadeł kolana.” (“The use of allo- and synthetic grafts in knee ligament reconstruction”)

 3. 2 P05C 066 29 (research project) „Badania doświadczalne, kliniczne oraz wdrożenie zastosowania allogenicznych przeszczepów chrzęstno – kostnych w leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej” (“Experimental and clinical studies, and of allograft cartilage transplants in treating articular cartilage defects.")