Док. мед. наук Юлиуш Дец

Специалист Ортопед Травматолог

Образование:

2003 –Звание: доктор медицинских наук, докторская диссертация « Оценка значения  клинического исследования артрометрического, ядерного магнитного резонанса передней нестабильности коленного сустава»

1998 – Специализация  II степени по ортопедии и травматологии

1993 – Специализация  I степени по ортопедии и травматологии

1990 - Диплом: Врач Медицины, Медицинский Факультет Силезийской Медицинской Академии в Катовицах

Профессиональное Резюме:

2002  - до сег. дня – Клиника Эндоскопической Хирургии ООО

1994 - 2006 – Ассистент Кафедры и Клинического Отдела Ортопедии Силезийской Медицинской Академии

1994 – Ассистент Академии Физической Культуры в Катовицах

1990 - 1994 Ассистент Травматолого-Ортопедического Отделения Городской Больницы номер 8 в Катовицах

 

ЧЛЕН  ОРГАНИЗАЦИЙ:

 1. Польская Ассоциация Ортопедии и Травматологии
 2. Польская Ассоциация Спортивной Травматологии
 3. Международная Ассоциация Артроскопии Колена и Спортивной Медицины
 4. Секция Хирургии Коленного Сустава и Спортивной Травматологии Польской Ассоциации Ортопедии и Травматологии.

 

SELECTED TRAINING AND COURSES

 1. 2010 - South Californian Ortopedic Institute - Improving the techniques for ankle, shoulder and hip arthroscopy - Los Angeles
 2. 2007 - Knee arthroplasty, early intervention - Munster
 3. 2006 - MIS hip arthroplasty - Barcelona
 4. 2005 - MIS knee arthroplasty - Utrecht
 5. 2003, 2004 - a number of national courses and trainings in knee, shoulder surgery and arthroscopic surgery.
 6. 2004 - Valdoltra Orthopaedic Hospital, training course on knee and shoulder surgery, Slovenia.
 7. 2001 - Knee arthroplasty training, Brno - Czech Republic
 8. 1991, 2000 - Royal Saskachewan University Hospital, Saskatoon, internship training in an orthopaedics ward, Canada.

Organiser and Manager of courses for orthopaedic surgeons, family doctors, rheumatologists, paediatricians.

 

SELECTED WORKS:

 1.  T. S. Gaździk, A. Wysocka, M. Marek, J. Dec, M. Jędrysik, H. Noga, H. Bursig, S. Dyląg: Dalsze spostrzeżenia nad wykorzystaniem autologicznych chondrocytów w leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej stawu kolanowego. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2 /2011 ("Further observations on the use of autologous chondrocytes in treating articular cartilage defects of the knee.")
 2. Dec J., Gaździk T. Sz. Jędrysik M.: Zastosowanie więzadłowych przeszczepów alogenicznych w rekonstrukcjach rewizyjnych i naprawach wielowięzadłowych stawu kolanowego ("The use of allografts in ligament reconstruction and multi-bundle knee repair.").
  Artroskopia i Chirurgia Stawów 2005 T.1 nr 2 s.36-48. 
 3. Dec J., Gaździk T. Sz., Bożek M.: Artroskopia stawu ramiennego – nowe możliwości.("Arthroscopy of the shoulder - new opportunities.")
  Artroskopia i Chirurgia Stawów 2005 T.1 nr 1 s.34-44.
 4. Dec J., Gaździk T. Sz., Bożek M.
  Artroskopia stawu ramiennego - nowe możliwości.
  Shoulder arthroscopy - new possibilities.
  Artroskopia Chirurgii Stawów/J.Arthrosc.Joint Surg. 2005 Vol.1 No.1 s.34-44.
 5. Jaworski J. M, Gaździk T. S., Kaleta M., Dec J., Godula Ryszard:
  Leczenie złamań krętarzowych kości udowej - DHS czy gwóźdź Gamma? - doświadczenia własne.("Treatment of trochanteric fractures of the femur - DHS or Gamma nails? - Our own experiences.")
  Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2003 Vol.5 nr 1 s.53-59.
 6. Dec J., Gaździk T. S., Dyląg S., Bursig H.: Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego przy użyciu głęboko mrożonego przeszczepu alogenicznego. Konferencja Jubileuszowa 40 lat Bankowania Tkanek i Sterylizacji radiacyjnej w Polsce. Przeszczep w walce z kalectwem, 22-23 Maja 2003, Warszawa. ("Anterior cruciate ligament reconstruction using a frozen allograft", "Transplantation in the fight against disability")
 7. Gaździk T. S., Wójcik B., Niedźwiedzki Ł., Dec J.: Wymiana aseptycznie obluzowanych panewek cementowych stawu biodrowego.("Replacing aseptically loose cemented acetabulars in the hip.")
  Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2002 T.67 z.2 s.137-142.
 8. Dec J., Bożek M., Gaździk T.Sz.:
  Ocena wyników leczenia złamań okolicy krętarzowej kości udowej sposobem DHS - dalsze spostrzeżenia. ("Evaluation of treatment results: fractures of the femoral trochanteric region using DHS - further observations.")
  W: 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Bydgoszcz 18-21.09.2002,
  s.133-135.
 9. Dec J.: Zastosowanie więzadłowych przeszczepów allogenicznych w chirurgii urazowej i ortopedycznej. "The use of allografts in ligament trauma and orthopaedic surgery.")
  Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2001 R.3 nr 3
  s.382-384.
 10. Dec J., Gaździk T. Sz., Wójcik B.:
  Leczenie złamań przezkrętarzowych kości udowej z użyciem śrubopłytki ześlizgowej (DHS). ("Treatment of trochanteric fractures of the femur using DHS")
   Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2001 T.66 z.2 s.167-171.
 11. Dec J., Gaździk T. Sz.: Anterior cruciate ligament reconstruction by bone-patellar tendon – bone deep frozen allografts. 5th Congress of the European Federation of  National Associations of Orthopaedics and Traumatology. June 3-7, 2001
  EFORT, Rhodes-Greece.
 12. Kusz D., Kaleta M., Wójcik K., Dec J.
  Densytometryczna ocena kostnych zmian okołopanewkowych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego typu Parhofera-Moncha. ("Densitometric evaluation of acetabular bone changes after total hip replacement - type Parhofera Monch.")
   Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1999 T.64 z.2 s.201-208.
 13. Kusz D., Gaździk T. Sz., Wójcik K., Małecki P., Dec J.:
  Biomechaniczne uwarunkowania totalnych alloplastyk stawu biodrowego. ("Total hip replacement biomechanical factors")
  Kwartalnik Ortopedyczny 1998 Nr 4 z.32 s.335-339.
 14. Dec J., Tokarowski A., Kusz D.:
  Artroskopowa diagnostyka i leczenie zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. ("Arthroscopic diagnosis and treatment of knee osteoarthritis")
   Chirurgia NarządówRuchu i Ortopedia Polska 1998 T.63 supl.1: 32 Zjazd PTOiTr: Leczenie zachowawcze i operacyjne choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, Łódź 24-26.09.1998, s.377-382.
 15. Nowak R., Tokarowski A., Dec J., Wójcik K., Wojciechowski P.: Patomechanika deformacji kręgosłupa i klatki piersiowej w skoliozie idiopatycznej. ("Pathomechanics of spinal deformity and thoracic idiopathic scoliosis")
  Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1997 T.62 z.3 s.211-217.
 16. Nowak R., Mrozek S., Tokarowski A., Dec J. , Milka S. , Służałek M., Jurkiewicz A., Pióro A.:
  Zastosowanie metody TRISS do oceny wyników leczenia chorych urazowych. Chirurgia Narządu Ruchu Ortopedia Polska 1996 T.61 supl.2: Pamiętnik 31 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lublin 19-21.09.1996 r. s.159-165. ("Application of the TRISS method to evaluate the treatment of trauma patients")
 17. Dec J. , Tokarowski A., Nowak R., Bożek M., Skaba T. , Kusz D.:
  Wielospecjalistyczne leczenie urazów wielonarządowych. (Aut.:) Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska 1996 T.61 supl.2: Pamiętnik 31 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lublin 19-21.09.1996 r. s.63-66. ("Multidisciplinary treatment of multiple organ injuries.)
 18. Nowak R., Tokarowski A., Pasierbek M. , Dec J. , Milka S.: Ocena wczesnych wyników leczenia operacyjnego skolioz idiopatycznych przy użyciu instrumentarium DERO. "Assessment of the early results of surgical treatment of idiopathic scoliosis using DERO instruments.")
  W: Uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny DERO do operacyjnego leczenia kręgosłupa. Red. D. ZARZYCKI, L.CIUPIK. Zielona Góra: LfC Polska Grupa DERO 1995 s.83-91.
 19. Konik H., Katra M., Dec J.: Wyniki leczenia operacyjnego Epicondylitis humeri. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1994, LIX, supl. 3, 648-649. ("Results of Epicondylitis humeri surgical treatment")
 20. Katra M., Konik H., Dec J.: Artroskopowe przecięcie troczka bocznego rzepki. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, LIX, supl. 3, 163-165. ("Arthroscopic lateral patellar retinaculum cut.")

 

OTHER:

Author and co-author of the following research projects:

 1. NN-2-188/99 (own work) „Zastosowanie przeszczepów allogenicznych i syntetycznych w rekonstrukcjach więzadeł kolana.” (“The use of allo- and synthetic grafts in knee ligament reconstruction”)

 2. NN-4-186/00 (statutory work) „Zastosowanie przeszczepów allogenicznych i syntetycznych w rekonstrukcjach więzadeł kolana.” (“The use of allo- and synthetic grafts in knee ligament reconstruction”)

 3. 2 P05C 066 29 (research project) „Badania doświadczalne, kliniczne oraz wdrożenie zastosowania allogenicznych przeszczepów chrzęstno – kostnych w leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej” (“Experimental and clinical studies, and of allograft cartilage transplants in treating articular cartilage defects.")