Staw biodrowy - anatomia i funkcja: Anatomia

Rejestracja na wizytę lekarską

Staw biodrowy stanowi połączenie pomiędzy tułowiem i kończynami. Składa się z panewki kostnej, która jest umieszczona w miednicy oraz głowy kości udowej, która jest składnikiem nasady bliższej kości udowej. Części składowe stawu są pokryte chrząstką stawową i zamknięte przez torebkę stawową. Błona maziowa w torebce stawowej produkuje płyn, który odżywia chrząstkę, wypełnia przestrzeń stawową wytłumiając siły uderzające.

  • Staw biodrowy - jest bardzo zwartym stawem kostnym, więcej niż połowa głowy kości udowej jest pokryta przez panewkę, dlatego mówi się o tak zwanym „stawie orzechowym”.
  • Chrząstka – przeciwległe części stawu są pokryte przez chrząstkę stawową.
  • Obrąbek stawowy – tak zwana „warga stawowa” w formie obrączkowej struktury, jest połączeniem części chrzęstnej z kostną w panewce.
  • Torebka stawowa – staw jest ograniczony elastyczną torebką stawową, część wewnętrzna torebki, zwaną błoną maziową, produkuje cały czas nowy płyn stawowy.
  • Więzadła – torebka stawowa jest wzmocniona przez mocne struktury więzadłowe. Torebka stawowa więzadła i przyległe układy mięśniowe utrzymują staw w prawidłowej pozycji.

Anatomia stawu biodorowego

Anatomia stawu biodorowego

Anatomia stawu biodorowego-obrąbek i panewka

Anatomia stawu biodorowego - obrąbek stawowy i panewka